Virtualizace KVM pro malé podniky

virtualizace kvm

Virtualizace KVM pro malé podniky je nízko nákladové řešení. Určeno je především pro malé podniky, případně pro školy, které potřebují získat flexibilní a snadno obsluhovatelnou virtualizační platformu pro desítky až stovky virtuálních strojů.*) A to s velice nízkými pořizovacími i udržovacími náklady.

Jaké přínosy získáte s našim řešením virtualizace KVM?

 • Robustní a stabilní řešení virtualizace na platformě Linux KVM
 • Vysoký uživatelský komfort prakticky na úrovni plnohodnotného privátního cloudu
 • Flexibilitu v rozsahu výkonu serverů na úrovni veřejného cloudu
 • Nulové pořizovací náklady na softwarové licence
 • Dostupnost virtualizace serverů i virtualizace desktopů
 • Nízkou počáteční investicí do hardware. Pokud jste výrazně finančně limitováni, doporučíme vám řešení postavit na cenově výhodných remarketových serverech.
 • Mate možnost od nás získat následnou správu řešení za velice výhodných podmínek
 • Celkové náklady na vlastnictví řešení (TCO) virtualizace KVM, serverové infrastruktury a správy řešení jsou bezkonkurenčně nízké.
 • Získáte možnost konzolidovat stávající servery do virtuálního prostředí a snížit náklady na provoz počítačové infrastruktury (Například úsporou elektrické energie.)
 • Získáte možnost provozovat vaše virtuální servery v režimu vysoce dostupného clusteru. (Konfigurace není součástí základní instalace.)
 • Součástí řešení virtualizace KVM je zálohování kompletních virtuálních strojů
 • Řešení je rozšiřitelné bez praktických limitů. V případě nedostatku výpočetního výkonu, dosažení limitů operační paměti nebo diskového prostoru je možné dokoupit další server nebo servery.
 • Řešení má dlouhý životní cyklus. V průběhu předpokládané životnosti hardware nebude nuné měnit verzi operačního systému hypervizorů (fyzických serverů).
 • Máte plnou kontrolu na bezpečnostní politikou celého řešení. Ta není výsledkem kompromisu, jako při nákupu virtuálních serverů nebo cloudových instancí.

Co vše naše řešení virtualizace KVM zahrnuje?Virtualizace-KVM

 • Vstupní analýzu (pro naše zákazníky zdarma)
  • vašich požadavků na virtuální instance, které budou na řešení provozovány
  • pro požadovaný výkon vám doporučíme hardwarovovou konfiguraci fyzických serverů
  • a také vám doporučíme vhodný inteligentní přepínač
 • Poté, co si pořídíte (případně pronajmete) servery, provedeme základní konfiguraci BIOSu těchto serverů
 • Nastavíme a zabezpečíme inteligentní přepínač
 • Instalujeme OS Linux na fyzické servery a nastavíme a zabezpečíme virtualizaci KVM
 • Nastavíme zabezpečený přístup ke grafické konzoli virtuálních serverů protokolem SPICE
 • Nastavíme vzájemné zálohování konfigurací fyzických serverů.
 • Zprovozníme vám grafické ovládací prostředí virtualizace
 • Provedeme základní školení vašich správců na obsluhu KVM (v rozsahu 4 hodin) a předáme základní dokumentaci pro správu řešení
 • Zprovozníme testovací virtuální stroj a demonstrujeme jeho funkcionalitu
 • Nastavíme zálohování na úrovni celých virtuálních strojů
 • Poskytneme telefonickou a emailovou podporu po dobu 30 dní
 • V ceně jsou započteny naše cestovní náklady do vzdálenosti 300 km. Nad tento rámec budou cestovní náklady fakturovány.

Reference řešení

Naše řešení Virtualizace KVM využíváme od začátku roku 2014 interně pro naše projekty. V 1/2015 jsme ji nasadili jako pilotní projekt (reference pod odkazem) v ZŠ Májová, Ostrov http://www.3zsostrov.cz.

Již od roku 2005 nám Ing. Houser poskytuje 2. úroveň podpory pro naše servery s operačním systémem Linux. Vždy nám dokázal pomoci. Vyřešil i opravdu nepříjemné problémy, které v průběhu času vznikly. V průběhu let si získal proto naši plnou důvěru. Také proto jsme vybrali v 1/2015 řešení virtuální infrastruktury na platformě KVM společnosti AA COMPUTER, s.r.o., i když se v té době jednalo o pilotní projekt. Získali jsme stabilní a flexibilní virtualizační platformu za bezkonkurenčně nzkou cenu. Jsem s tímto řešením i dosavadní spoluprací velice spokojený. Ing. Housera ze společnosti AA COMPUTER, s.r.o. vám mohu v odborné i lidské rovině jenom doporučit.

                              Mgr. Luděk Petráň, učitel a správce počítavé sítě, ZŠ Májová, Ostrov

 

Jaká omezení má naše řešení virtualizace KVM?

Velice nízké pořizovací náklady a nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) přinášejí i určitá omezení. Není podporována živá migrace virtuálních strojů. (Samotné KVM  živou migraci samozřejmě podporuje. Zde ale není dostupná z důvodu absence sdíleného diskového prostoru.) Z toho vyplývá, že řešení není vhodné pro společnosti, které pracují v provozním režimu 24 x 7.

V době údržby KVM hypervizorů (fyzických serverů) bude nutné krátké přerušení provozu na nich běžících virtuálních strojů. Také zálohování na úrovni celých virtuálních strojů (i když je technicky možné je zálohovat za plného provozu) obvykle provádíme na zmrazených (frozen) virtuálních strojích. Aby byla 100 % zabezpečena integrita dat.

Z výše uvedeného vyplývá, že toto řešení je vhodné pouze pro společnosti s provozem, kde je minimálně v noci nebo o víkendech prostor pro údržbu serverů a zálohování virtuálních strojů.

Více informací o technologii virtualizace KVM

Informace o technologické bázi, historii, možnostech a klíčových výhodách  KVM najdete shrnuté na našem blogu, v článku Virtualizace KVM – řešení budoucnosti.

Přirozeně, informace najdete také na komunitních stránkách projektu linux-kvm.org nebo na stránkách společnosti Red Hat , která KVM vyvíjí a komerčně nabízí jako Red Hat Enterprise Virtualization (c).

Prvním krokem je vstupní analýza nákladovosti

Aby jste mohli posoudit reálnou nákladovost řešení Virtualizace KVM, našim prvním společným krokem bude vstupní analýza nákladovosti. Ta bude vycházet z vašich potřeb a určí vaše konkrétní potřeby výkonu, datové propustnosti a potřebného diskového prostoru pro provoz a zálohování. Na základě těchto dat vyplyne varianta hardwarového řešení.

Cena vstupní analýzy je 8.970 Kč. Při následné objednávce našeho řešení Virtualizace KVM pro malé podniky vám tuto částku odečteme z celkové ceny řešení.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Jaká je cena řešení virtualizace KVM?

59.000 Kč bez DPH (za vstupní analýzu, instalaci, konfiguraci a zaškolení 1 osoby na obsluhu řešení)

Objednáním řešení Virtualizace KVM souhlasíte se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb společností AA COMPUTER, s.r.o.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-3]

Jak probíhá údržba řešení virtualizace KVM?

Následnou údržbu je vhodné provádět ve vlastní režii pouze tehdy, pokud pro ni máte kvalifikovaného správce. Obvykle doporučujeme objednat u nás telefonickou a emailovou podporu řešení. Máme s virtualizací KVM pravděpodobně mnohem větší zkušenosti, než váš administrátor. Konzultace s námi vašemu správci ušetří spoustu času a vám hodně peněz.

Pokud nemáte vhodného správce pro toto řešení, je možné si u nás

[otw_is sidebar=otw-sidebar-4]

za cenu 4.900 Kč za měsíc. Podrobný popis podmínek a odkaz na objednávku najdete na stránce Údržba řešení virtualizace KVM.

Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás pomocí následujícího formuláře.


*) Maximum na 2 serverech je  cca 150 běžících virtuálních strojů. Přirozeně, velice záleží na parametrech, a zatížení těchto strojů. I 10 virtuálních instancí může být mnoho, pokud budete například provozovat MS Windows Servery se silně zatíženými databázemi MS SQL. Velice také záleží na jakém hardware bude řešení provozováno. Kritickým parametrem bývá zejména počet IOPS. Oba příklady (10 nebo 150 virtuálních strojů) jsou extrémní. Běžně je možné na dvou dvouprocesorových serverech s přiměřeným množstvím operační paměti  provozovat desítky různě zatížených virtuálních strojů. Pro potřeby malé společnosti by instalovaný výkon měl být dostatečný. I s rezervou po celou dobu předpokládané životnosti hardware (4 roky). V případě potřeby je možné řešení rozšířit o další fyzický server nebo servery.