Plné znění podmínek zpracování osobních údajů při zasílání elektronických zpavodajů v AA COMPUTER, s.r.o.

Děkujeme za Váš zájem o náš ebook nebo naše služby. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému Vám můžeme po 25. květnu 2018 zasílat emaily.

 1. Celé znění je tak trochu praštěná právničina, pokud se nás budete chtít zeptat osobně, můžete nás kontaktovat na e-mailu leos.houser@aacomputer.cz, případně písemnou formou na adrese: AA COMPUTER, s.r.o., Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary
 2. Souhlasíte, aby společnost AA COMPUTER, s.r.o., se sídlem Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary,  IČ: 263 94 863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 17439 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
  • e-mail
  • telefon
  • jméno
  • příjmení (dále jen „osobní údaje“)
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence.
 4. Ve výjimečném případě, v maximálním rozsahu dvou emailů za rok, vás mohu upozornit na službu nebo produkt, o kterém se domnívám, že by pro vás mohla být zajímavá.
 5. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 6. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito Zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru SmartSelling a.s. od kterého využíváme pro rozesílku aplikaci SmartEmailing.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 8. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odhlašovací odkaz, umístěný v patičce každého emailu.
 9. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • vzít souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsme tu pro vás. Ozvěte se, pokud budete mít dotazy ke zpracování vašich dat.

Napište nám nebo zavolejte.