Plné znění podmínek zpracování osobních údajů při zasílání elektronických zpavodajů v AA COMPUTER, s.r.o.

Děkujeme za Váš zájem o náš ebook nebo naše služby. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému Vám můžeme po 25. květnu 2018 zasílat emaily.

 1. Celé znění je tak trochu praštěná právničina, pokud se nás budete chtít zeptat osobně, můžete nás kontaktovat na e-mailu leos.houser@aacomputer.cz, případně písemnou formou na adrese: AA COMPUTER, s.r.o., Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary
 2. Souhlasíte, aby společnost AA COMPUTER, s.r.o., se sídlem Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary,  IČ: 263 94 863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 17439 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
  • e-mail
  • telefon
  • jméno
  • příjmení (dále jen „osobní údaje”)
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence.
 4. Ve výjimečném případě, v maximálním rozsahu dvou emailů za rok, vás mohu upozornit na službu nebo produkt, o kterém se domnívám, že by pro vás mohla být zajímavá.
 5. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 6. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito Zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru SmartSelling a.s. od kterého využíváme pro rozesílku aplikaci SmartEmailing.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 8. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odhlašovací odkaz, umístěný v patičce každého emailu.
 9. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • vzít souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsme tu pro vás. Ozvěte se, pokud budete mít dotazy ke zpracování vašich dat.

Napište nám nebo zavolejte.

Tyto stránky pro analýzu návštevnosti využívají cookies. Používáním této stránky s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Níže naleznete informace o souborech cookies používaných na stránkách společnosti AA COMPUTER, s. r. o. Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů. Shromažďované osobní údaje Společnost AA COMPUTER, s.r.o., IČ: 26394863, se sídlem Karlovy Vary, Konečná 917/25, PSČ 360 05, společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 17439, jakožto provozovatel řady webových portálů a poskytovatel dalších internetových služeb (dále jen „Společnost“) shromažďuje následující údaje o uživatelích svých služeb: V případě registrace účtu uživatele do vybraných služeb zaznamenává Společnost například uživatelovo jméno či přezdívku, e-mail, heslo v zašifrované podobě, město bydliště a další profilové informace. Prostřednictvím souborů cookie které Společnosti umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie používá Společnost i v případě, kdy uživatel využívá služby, které Společnost nabízí svým partnerům. Uživatel souhlasí s využitím cookies udělením informativního souhlasu pomocí lišty v dolní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“)), nebo používáním webu. Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. "session cookies"). EU předpis se zaměřuje zejména „na behaviorální cílení a zneužití soukromých informací u tzv. "neanonymních" (ze kterých je zřejmá identita uživatele) a "third-party" (ukládájících informace na jiné, než navštívené stránce) cookies. Z těchto Společnost využívá např. cookie Google, o jejichž typech a zásadách se dozvíte více zde. Používání osobních údajů Poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány zejména za účelem: Používání služeb a produktů poskytovaných Společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt) Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích organizovaných Společností Správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných Společností potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů Odesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na webových portálech Společnosti včetně dalších marketingových aktiv Společnosti, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě v patičce rozesílaného sdělení, nebo žádostí odeslanou na e-mailovou adresu kontakt(zavináč)aacomputer(tečka)cz Rozesílání výher ze soutěží, drobných dárků či zboží a služeb objednaných prostřednictvím některého webového portálu Společnosti. Tyto údaje budou sloužit výhradně k doručení výhry, dárku či objednaného zboží a služby nebo k ověření kontaktních údajů Vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce (jak funguje behaviorálně cílená reklama se dozvíte zde). Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírána a analyzována striktně anonymně. Uživatelé mají kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se s behaviorálního cílení zde. Zabezpečení Veškeré osobní údaje, které uživatel Společnosti poskytne, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže Společnost zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb Společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Společnost nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů je přístup k údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem uživatele a webovými stránkami Společnosti šifrovány. Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci. Uživatelé berou na vědomí, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek Společnosti nemusí být šifrovány. Společnost proto v této souvislosti důrazně doporučuje nepoužívat takovéto nezabezpečené formy komunikace při poskytování důvěrných informací. Společnost upozorňuje uživatele, že její administrátoři nikdy nebudou po uživateli požadovat heslo. Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona Společnost uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo do písemného odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související. Na základě platných právních předpisů je Společnost povinna zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů: na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení včetně specializovaných útvarů prosazování podmínek smlouvy s uživatelem jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webu Společnosti uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb Společnosti a dalších osob. Další informace naleznete ve Všeobecných podmínkách používání služby aacomputet.cz. Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na email: kontakt(zavináč)aacomputer.cz

Zavřít