Bezpečnost

v oblasti IT znamená v prvé řadě ochranu vašeho duševního vlastnictví.

Ochrana duševního vlastnictví

Účinná ochrana duševního vlastnictví se zaměřuje především na ochranu datové základny. Položme si si tedy otázku: Jak chránit datovou základnu vašeho podniku? Odpovědí je vytvoření příslušných procesů, pomocí kterých řídíte rizika a směřujete činnost specialistů IT takovým způsobem, aby bezpečnost byla kontrolována, zlepšována a opětovně prověřována.

Tyto procesy pro svojí efektivitu potřebují objektivní zdroj informací o aktuálním stavu komunikace a práce s datovou základnou. Tím zdrojem je kvalitní analýza síťového provozu. Cenově dostupnou variantou je využití otevřeného software. Pokud využijete software Suricata, vyvíjený společností Stamus Networks, významně ušetříte. Za nákup a údržbu licencí software, který není zrovna laciný.

Pořízení vhodného software je pouze prvním krokem. Klíčový je odborník, případně tým odborníků, který dokáže schopnosti software naplno využít a disponuje znalostmi potřebnými pro analýzu provozu a vzniklých incidentů. S tím vám dokážeme pomoci. Více informací najdete na stránce o IDS Suricata.

Bezpečné datové úložiště postavené na projektu Nextcloud

je plnohodnotným řešením postaveným na otevřeném software. Více informací najdete na stránce o Nextcloudu.