Bezpečnost

v oblasti IT znamená v prvé řadě ochranu vašeho duševního vlastnictví. Efektivní ochrana duševního vlastnictví se zaměřuje na proces ochrany dat, přesněji řečeno datové základny.

Ochrana dat a duševního vlastnictví

Ochrana dat a duševního vlastnictví patří k nejdůležitějším úkolům vedení společnosti. Snaha o přenesení odpovědnosti přináší značná rizika.

Jak ve vaší společnosti ochránit datovou základnu a tím i vaše duševní vlastnictví? Vytvořením procesů, pomocí kterých budete řídit činnost vašich specialistů na IT takovým způsobem, aby bezpečnost byla periodicky kontrolována, vylepšována a opětovně prověřována.

Analýza síťového provozu

Procesy pro zvyšování bezpečnosti potřebují objektivní zdroj informací o aktuálním stavu komunikace a práce s datovou základnou. Tím zdrojem je kvalitní analýza síťového provozu. Cenově dostupnou variantou je využití otevřeného software.

IDS/IPS/NSM Suricata

Pokud využijete software Suricata, vyvíjený společností Stamus Networks, významně ušetříte. Za nákup a údržbu licencí software, který není zrovna laciný.

Pořízení vhodného software je pouze prvním krokem. Klíčový je odborník, případně tým odborníků, který dokáže schopnosti software naplno využít a disponuje znalostmi potřebnými pro analýzu provozu a vzniklých incidentů. S tím vám dokážeme pomoci. Více informací najdete na stránce o IDS Suricata.

Bezpečné datové úložiště postavené na projektu Nextcloud

je plnohodnotným řešením postaveným na otevřeném software. Podle hodnocení německé BSI (obdoba našeho NÚKIB) je Nextcloud při splnění 29 podmínek bezpečným úložištěm. Více informací najdete na naší stránce o Nextcloudu.