Suricata IDS systém

Pasivní sonda Suricata monitoruje provoz ve vaší datové síti. Pomůže vám odhalit slabá místa v zabezpečení dat – vašeho duševního vlastnictví.

Sondu je možné připojit do jakékoliv LAN nebo WAN sítě. Na základě výstupu ze sondy provádíme vyhodnocení veškerého síťového provozu v daném bodě. Zjistíte, zda některé zařízení není například napadeno škodlivým kódem. Získáte podklad pro optimalizaci provozu jednotlivých zařízení, a podklad pro vyhodnocení stávajících bezpečnostní opatření.

Celé zařízení sondy Suricata (kromě hardware) má licenci GPL. Společnost Stamus Networks, která software pro sondu vyvíjí, ho poskytuje zdarma jako specializovanou distribuci SELKS. Ta je postavena na osvědčené distribuci Debian verze 9.

Platíte pouze za hardware nebo jeho pronájem, instalaci a konfiguraci sondy, odbornou obsluhu a reporting nebo za školení obsluhy vašimi zaměstnanci.

Naše služby při nasazení sondy Suricata

 • Vstupní analýza, která určí vstupní bod nebo body měření a vhodný hardware sondy pro vaše potřeby

 • Prodej hardware pro sondu

 • Instalace distribuce SELKS (Suricata IDS) na váš hardware
 • Maintenance hardware nad rámec záruky

 • Základní zaškolení obsluhy sondy

 • Kompletní školení obsluhy sondy

 • Emailovou a telefonickou podporu obsluhy sondy

 • Krátkodobé zapůjčení sondy, s kompletní zprávou o zjištěných skutečnostech z monitoringu

 • Opakované krátkodobé zapůjčení sondy, s rozdílovou zprávou o zjištěných skutečnostech z monitoringu

 • Pronájem sondy na období měsíců, včetně její odborné obsluhy a reportingu

 • Roční pronájem sondy, včetně její odborné obsluhy a reportingu

Pro další informace nás kontaktujte.