Podmínky předplacených služeb

Smluvní podmínky

1. Smluvní podmínky se týkají služeb nabízených jako předplacené. Tedy aktuálně služeb Linux Web Server, Linux Mail Server.

2. Služba je nabízena za níže uvedených podmínek  s tím, že bude využívána po dobu minimálně 24 měsíců.

2.1. Při první objednání služby bude požadována kauce. Její konkrétní výše je uvedena v rámci nabídky služby

3. Zákazník čerpá všechny výše uvedenéné výhody včetně slev na naše služby. Pokud nemá zákazník dostatečný kredit v okamžiku, kdy začíná další placené období, služba bude pozastavena. Pokud nebude do 15 dnů služba obnovena (zaplacena), služba bude ukončena.

4. V případě, že k ukončení dojde dříve, než po 24 měsících jejího trvání, vratná záloha propadá. Po 24 měsících vám tuto zálohu vrátíme v plné výši. Ukončit čerpání služby můžete poté bez jakékoli sankce kdykoli.

Je zakázáno

  • Používat server k šíření obsahu, který je v rozporu se zákony České republiky
  • Provozování činností v rozporu se zákony České republiky
  • Používat servery k hromadným rozesílkám zpráv elektronické pošty

5. V případě porušení výše uvedených podmínek bude služba neprodleně zrušena bez náhrady. Tím není dotčeno právo společnosti AA COMPUTER, s.r.o. na úhradu všech vzniklých, přímých i nepřímých škod.

6. Tyto podmínky může provozovatel služeb (společnost AA COMPUTER, s.r.o.) změnit kdykoli bez předchozího upozornění.

Poslední změna: 13.10.2016